SlovenskiGermanDE-CH-AT

Begunje 9
4275 Begunje na Gorenjskem
Tel.: 04 5307 305
Mob.: 031 764 500
gsa@avsenik.com

VPIS IN ŠOLNINA

V pouk vseh predmetnikov v nižje glasbeno izobraževanje – Modul Avsenikova glasba, se lahko vjključujejo osnovnošolci, srednješolci in odrasli in sicer pod pogoji (starost učenca, fizične dispozicije, nadarjenost,...), določenimi z izobraževalnimi glasbenimi programi.

VPISNINA ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO
Cena: 20 Eur / šolsko leto

REDNI PROGRAM
Individualni pouk instrumenta ali petja (60 minut) + glasbena teorija (45 minut). Pouk poteka po šolskem koledarju, opravljanje izpita in pridobitev javno veljavnega spričevala. Starost in število vpisov je omejena.

Cena: 50 Eur / mesec

NADSTANDARDNI PROGRAM
Individualni pouk instrumenta ali petja (45 minut) + glasbena teorija (45 minut). Pouk poteka po šolskem koledarju, možnost opravljanja izpita in pridobitve javno veljavnega spričevala. Starostne omejitve ni.

Cena: 70 Eur / mesec

NADSTANDARDNI PROGRAM
Individualni pouk instrumenta ali petja (30 minut) + glasbena teorija (45 minut). Pouk poteka po šolskem koledarju, možnost opravljanja izpita in pridobitve javno veljavnega spričevala. Starostne omejitve ni.

Cena: 50 Eur / mesec

NADSTANDARDNI PROGRAM - pouk v paru (2 učenca istočasno pri uri)
Individualni pouk instrumenta ali petja (45 minut) + glasbena teorija (45 minut). Pouk poteka po šolskem koledarju, možnost opravljanja izpita in pridobitve javno veljavnega spričevala. Starostne omejitve ni.

Cena: 40 Eur / mesec / učenec

VPISNI LIST / Program: GLASBA / Predmet: ...
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/glasba/pdf/Vpisni_list.pdf