SlovenskiGermanDE-CH-AT

Begunje 9
4275 Begunje na Gorenjskem
Tel.: 04 5307 305
Mob.: 031 764 500
gsa@avsenik.com

GLASBENA ŠOLA AVSENIK

Je edina šola, ki deluje pod zaščiteno blagovno znamko Avsenik in omogoča najbolj kakovostno glasbeno izobraževanje na področju glasbene zvrsti, ki sta jo utemeljila legendarna brata Slavko in Vilko. Na njej poučujejo aktivni glasbeniki, učitelji glasbe in petja, ki imajo izkušnje in dosežke na področju igranja Avsenikove glasbe ter imajo ustrezno strokovno usposobljenost.

Pouk poteka po programu – predmetniku, ki je potrjen s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kateremu je, za razliko od predmetnika v javnih glasbenih šolah, dodano poučevanje Avsenikove glasbe v višjih razredih (Modul Avsenikova glasba).

Šola izdaja javno veljavna spričevala, starost in državljanstvo za vpis pa nista pogojena. Namenjena je tako začetnikom kot tudi tistim, ki že imajo določeno predhodno znanje. Zasebni zavod glasbena šola Avsenik  je bil ustanovljen in vpisan v sodni register 12.12. 2008.

Od l. 2010 naprej tajništvo vodi Anita Mali.
Svet zavoda sestavlja 5 članov:
• predstavniki ustanovitelja - 3 člani
• predstavnik sveta staršev - 1 član
• predstavnik zaposlenih učiteljev - 1 član
Šola je z rednim poukom pričela v letu 2012, ravnatelj je Mitja Mastnak, ustanoviteljica, ki je tudi direktorica zavoda, pa Brigita Avsenik. Pouk se izvaja v Begunjah na Gorenjskem in v Štorah na Celjskem.