SlovenskiGermanDE-CH-AT

Begunje 9
4275 Begunje na Gorenjskem
Tel.: 04 5307 305
Mob.: 031 764 500
gsa@avsenik.com

MODUL AVSENIKOVA GLASBA

Učbeniki za poučevanje modula so sestavljeni iz naslednjih poglavij: Zakonitosti ustvarjanja in poustvarjanja Avsenikove glasbe in osnove izvajanja le-te, Osnovne značilnosti Avsenikovega stila igranja, vaje za doseganje ciljev, praktični primeri iz glasbenega opusa bratov Avsenik ter notni in slušni primeri za vsak instrument posebej. Učbeniki predstavljajo osnovno učno oz. seminarsko gradivo za naše učence in učitelje, za udeležence mednarodne glasbene delavnice ali tiste, ki pridejo k nam na krajše individualne glasbene tečaje.